רתם גז טבעי בע"מ הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של הגז הטבעי באזור ירושלים ובית שמש מתוקף רישיון משרד האנרגיה שניתן לה לתקופה של 25 שנה.

החברה בבעלות –

  • רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
  • קרן נוי השקעות

שני הגופים השותפים איחדו כוחות למיצוי של הניסיון, הידע והיכולות הרבות ביזום, תכנון, הקמה וניהול של תשתיות אורכיות. כל גוף, בתחומו, הוא המוביל בישראל.
השותפים מעמידים לרשות "רתם גז טבעי" את משאבי ההתוויה האורכית, הרישוי והתכנון הסטטוטורי, יכולות המו"מ בנושאי מקרקעין ויחידות התכנון והביצוע, בנושאי תשתיות אורכיות, ככלל, וצנרות פלדה ו- HDPE בפרט.

רתם גז טבעי קיבלה את רישיון החלוקה משר האנרגיה והמים ובכך נסללה הדרך לחיבור אזורי תעשייה, מפעלים, בתי חולים, מוסדות ציבור וכן שכונות מגורים חדשות שנמצאות בשלב התכנון.
לצורך הקמת הפרויקט התקשרה רתם גז טבעי עם מומחים בתחומי התכנון, ההקמה, וההפעלה.

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ- BAR 16 לצרכני החלוקה, זאת במטרה לאפשר לעסקים ולמפעלי התעשייה הבינוניים והקטנים להתחבר למערכת הגז הטבעי, ואשר אינם זקוקים לגז טבעי בלחץ גבוה כמו מפעלים גדולים ותחנות כוח. הרשת חיונית על מנת לאפשר למגוון רחב של צרכני אנרגיה להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול וידידותי יותר לסביבה, ביחס לסוגי הדלק המוכרים. התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזור החלוקה.