חברת רתם גז טבעי הינה חברה פרטית העוסקת בחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך באמצעות צנרת תת-קרקעית בפריסה ארצית. קווי הגז עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות, חוצים אזורים חקלאיים ועירוניים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.

לאור זאת, קיים צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הגז. מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת קווי הגז מחייבת תיאום פרטני עם החברה.