הגז הטבעי בדומה לנפט נוצר במעמקי האדמה ומקורו בתהליכים של התפרקות של יצורים אורגניים ימיים (צמחים ובעלי חיים) בהיעדר חמצן ותחת לחץ גבוה.

המרכיב העיקרי של הגז הטבעי הוא מתאן (CH4), זהו גז חסר צבע וריח אך דליק ולכן משמש כמקור אנרגיה נקי יותר משאר הדלקים ותזקיקי הנפט המוכרים לדוגמה – מזוט, סולר, בנזין. כאשר הגז נכנס לתוך תשתית רשת החלוקה (לחץ נמוך) נוסף לו ריח על מנת שיהיה ניתן לזהות דליפות של הגז לחלל האוויר.

מקור השם "טבעי" הוא מכיוון שהגז מוזרם בצנרת מפתח הבאר ועד לצרכן הסופי ללא זיקוק בניגוד לדוגמה לגז הגפ"מ (גז בישול) שהוא תערובת של גזים שהם תזקיקי נפט.

יתרונותיו של הגז הטבעי

היתרונות שבשימוש בגז טבעי הם:

  • זול יותר בהשוואה לשאר הדלקים המוכרים
  • בעקבות העובדה שהוא "טבעי" בהפקתו לא כרוך זיהום כלשהו
  • בעת שריפתו כמקור אנרגיה רמת הפליטות שיוצאות לאוויר היא נמוכה באופן משמעותי לעומת שאר הדלקים המוכרים ואף פחות מגפ"מ (גז בישול).
  • אין צורך בצובר, הגז נמצא בזרימה מהרגע שיוצא מבטן האדמה ועד שריפתו בצרכן האנרגיה.
  • מקור אנרגיה ישראלי 100%