קו חיבור קריית הלאום

קו גז אשר עתיד לחבר את משרדי הממשלה לתשתית גז טבעי בלחץ נמוך.

לצפייה בפרויקטים נוספים