תחנת PRS בית זית

הקמת תחנת חלוקת גז טבעי – בית זית

הקמת תחנת בית זית
תחנת PRS בית זית
תחנת PRS בית זית