תחנת PRS מסילת ציון

הקמת תחנת חלוקת גז טבעי – מסילת ציון

תחנה